Vestfold barnevakt leksehjelp undervisning spesial undervisning spesial pedagogikk lærere vestfold lærer barnehagelærer vestfold barnevakt vestfold leksehjelp Tønsberg henting i barnehage Nøtterøy personlig veileder Tjøme støttekontakt Sandefjord dagmamma Borre undervisning Stokke pedagoger pedagog rengjøring hushjelp Vestfold Pedagogformidling i Vestfold

Garantier, abonnement og vilkår.


Har du fast lønnet arbeid i ett hjem, eller betaler du for fast lønnet arbeid i ditt hjem?
Viste du at man kan trekke ifra helt opp til 40.000nkr i året?

Her finner du mer informasjon om lønnet arbeid i hjemmet som kan registreres på Altinn.no



Hvordan det fungerer:

 1. Velg det abonnementet du ønsker når du registrerer deg her.
 2. Vi kontakter deg (når vi har kapasitet for nye abnnenter) og får dine opplysninger bekreftet.
 3. Du bestiller ønsket tjeneste her.
 4. Vi finner din tjenesteyter og kontakter deg slik at du kan godkjenne kvalifikasjonene.
 5. Vi gir tjenesteyter beskjed om oppdraget og tjenesteyter møter til avtalt tid og sted, samt utfører ønsket tjeneste

NB: Er det barnevakt du ønsker, så må dere gjerne invitere til et møte med tjenesteyteren på ett tidligere tidspunkt, hvis dere ønsker dette.

Velger du en av våre pedagoger som barnevakt så vil de sørge for å ha en samtale med deg/dere for gjennomgang av ulike sjekkpunkter, denne samtalen kan godt finne sted før tjenesten starter så sett av tid til dette.

Husk også at barn "leser" oss voksne godt, jo mere trygghet du viser ovenfor pedagogen/barnevakten, jo mer trygghet vil også barnet gjenspeile.


VI GARANTERER:

 1. ALLE våre tjenesteytere er over 19 år.
 2. ALLE våre tjenesteytere er norske statsborgere og snakker flytende norsk.
 3. ALLE våre tjenesteytere har førerkort og sørger selv for egen transport, henting og levering av barn.
 4. ALLE våre pedagoger har relevante erfaringer og pedagogikk kunnskap på høyskole nivå eller høyere, etter som hva du ønsker og etterspør.
 5. ALLTID å informere og avtale de gjeldende/ønskede kvalifikasjoner, før vi sender ut tjenesteyter(e).
 6. BARNEVAKT på hverdager etter kl.17:00 og hvis en allerede avtalt barnevakt blir syk etter at dere har avtalt, vil vi garantert finne en ny innen 72 timer.
 7. ALL personlige informasjon blir ivaretatt etter taushetsloven av alle våre ansatte. (Av naturlige grunner deles nødvendig kontaktinformasjonen med tjenesteytere, etter at bestilling og avtale er opprettet).
 8. ALLE Abonnenter kan bytte tjenesteyter. (Det samme gjelder for alle tjenesteyteren i forhold til abonnent. Gi oss en tilbakemelding, så finner vi selvfølgelig noen andre til deg/dere).
 9. Å jobbe for at ALLE våre abonnenter skal finne sin faste tjenesteyter.

Vi garanterer IKKE:

 1. Tjenesteyter(e) på dagtid i ukedagene før kl.17:00, på røde dager og nasjonale helligdager, samt tjenesteyter(e) i juleuken og påskeuken dersom dette ikke er avtalt senest 2 uker før høytiden starter. (Da mange studenter drar hjem i høytidene).
 2. At din(e) faste tjenesteyter(e) alltid kan si ja.
 3. At en tjenesteyter sier opp jobben, da dette hovedsakelig er en bijobb for de fleste.
 4. At en tjenesteyter kan dekke alle dine ønsker.
 5. En ny tjenesteyter innen mindre enn 72 timers varsel, dersom din avtalte tjenesteyter ikke kan stille.
 6. Å oppnå alle spesifikke ønsker om fritidsaktiviteter, alder, hobbyer, og/eller bosted jfr. m/tjenesteyteren(e).
 7. Tjenesteytere til geografiske områder annet enn det som er oppgitt.

Abonnement:

Familier har ulike behov, det kan endre seg eller plutselig oppstå.
Derfor har vi gjort det enklere å velge ved å tilby 4 ulike abonement, alle med engangsbetaling.
 1. 399nkr (Denne tjenesten er for de som ikke er abonnenter og kun trenger en tjeneste, en gang)
 2. 299nkr/pr.mnd i ett kvartal. (Kan bestille alle våre tjenester i 3 måneder)
 3. 249nkr/pr.mnd i to kvartaler. (Kan bestille alle våre tjenester i 6 måneder)
 4. 219nkr/pr.mnd i fire kvartaler. (Kan bestille alle våre tjenester i 12 måneder)
 5. PS: Har du vært abonnent i 2 år? Ta kontakt og spør om vårt VIP abonnement til en serdeles god pris!


                                                Søk om abonnement


Vilkår:

Gjeldende for wwww.pedagogformidlingen.no og foretaket VERDIG.
Ansvar:
 1. Er ansvarlig for å kontrollere utdannelse og studie for pedagogiske tjenesteytere.
 2. Sin rolle er å formidle kontakt mellom abonnenter og tjenesteytere. Ansvarsforhold for selve tjenesten som er formidlet, er utelukkende mellom abonnent og tjenesteyter.
 3. Benytter seg av betalingstjenesten ”STRIPE” (om annet ikke er avtalt), all sikkerhet ang. betalingen av, og med denne betalingstjenesten ligger utenfor kontrollområde til formidlingen og foretaket VERDIG, og kan derfor, uansett forhold, ikke belastes for hacker angrep og annen svindel.
 4. Står fritt til å si opp pågående abonnenter dersom de mener at du/dere ikke kan/burde/er egnet til å benytte våre tjenester. Videre: www.pedagogformidlingen.no og/eller VERDIG, forplikter seg også til å varsle om slike vedtak, all resterende abonnementsutgifter, etter inneværende måned, vil i slike tilfeller bli refundert så langt det er mulig. Dette gjelder også ved uforutsette hendelse, landskriser, avsluttet formidling og/eller plutselig konkurs, naturkatastrofer og lignende.
 5. Er ikke arbeidsgiver for tjenesteyteren(e): Derimot formidler vi, på vår nettside: prisanbefaling(er) men alle priser på selve tjenesten(e) avtales kun mellom abonnent(er) og tjenesteyteren(e). Likeledes er alle abonnenter arbeidsgivere og vi formidler også informasjon om registrering av skattepliktige opplysninger, på vår nettside.
 6. Tar ikke betalt for selve tjenestene utført av tjenesteytere men er kun en formidler av ulike tjenester fra ett betydelig nettverk, benytter man seg av en tjenesteyter er man selv arbeidsgiver for denne tjenesteyteren/personen, derfor er alle abonnenter og tjenesteytere selv ansvarlige for å føre og redegjøre for eventuelle og/eller påbudte skattepliktige opplysninger.
 7. Kan ikke på noen måte holdes ansvarlig, eller belastes for hendelser utenfor deres kontrollområde, dette gjelder også i forbindelse med epidemier, naturkatastrofer og lignende.
 8. Forholder seg retten til: å avslå enhver søknad om medlemskap uten å varsle om dette, for eksempel når alle våre tjenester er opptatt. Videre: Eventuelle innbetalinger i slike perioder er ikke mulig gjennom registrering på vår nettside, skulle det allikevel bli innbetalt abonnement i slike perioder vil de bli refundert i sitt hele.
 9. Forutsetter: at alle bestillinger er sendt minst 72 timer før ønsket tjeneste/tidspunkt som en forutsetning for våre garantier. Ønsker etter dette vil bli prioritert som "haster" men inngår ikke i våre garantier.
 10. Hvis abonnenten eller tjenesteyter har andre ønsker/hensikter enn det som er opplyst/forstått, har enhver part rett til å trekke seg fra en avtale, til enhver tid.
 11. Forutsetter tilbakemeldinger fra abonnenter og tjenesteytere for å drive konstruktiv og effektiv oppfølgning. Likeledes er det ikke lov å bryte med vilkårene og/eller reglene for driften av foretaket, dette innebærer bla. å bryte vilkårene for abonnent, bryte med/ødelegge for selskapets økonomi, og/eller trekke ut/beholde/ødelegge for våre tjenesteytere, for egen gevinst.

Avtaler, avbestilling og oppsigelsestid:
 1. Dersom oppdraget avbestilles mindre enn 72 timer før tjenesteyteren skulle møte hos abonnent, betales tjenesteyteren en kompensasjon tilsvarende 2 timers arbeid.
 2. Ved inngåing av abonnement gjelder 1 – en - måned oppsigelse innen det eksisterende abonnementet utløper. I motsatt fall fortsetter det eksisterende abonnementet å løpe videre inntil det eventuelt blir oppsagt. Oppsigelse skal foregå skriftlig.
 3. Ved å sende inn skjema /bestille abonnement elektronisk på våre hjemmesider, bekreftes det at dere aksepterer våre vilkår og, til enhver tid, de gjeldende betingelser.

Andre rettigheter: www.pedagogformidling.no er samlingstedet for våre sosiale profiler, nettsider og domener:
  Våre facebook profiler i vestfold:
 1. https://www.facebook.com/pedagogformidling
 2. Vestfold Leksehjelp
 3. Vestfold Barnevakt
 4. Tønsberg Barnevakt
 5. Sandefjord Barnevakt
 6. Tjøme Barnevakt
 7. Nøtterøy Barnevakt
 8. Stokke Barnevakt
 9. Horten Barnevakt
 10. Færder barnevakt (Kommer snart)
 11. LinkEdin profil:
 12. Pedagogformidling.no
 13. Vestfold Barnevakt
 14. Instagram profil:
 15. https://www.instagram.com/pedagogformidling/#pedagogformidling
 16. Google+ profil:
 17. Pedagogformidling .no
 18. Vestfold Barnevakt
 19. Videresendte domener:
 20. www.barnevaktvestfold.no
 21. www.vestfoldbarnevaktformidling.no
 22. www.vestfoldleksehjelp.no


Alle overnevnte domener, profiler og nettsider eies og drives av foretaket VERDIG, (org.nr: 916 916 264).

Alle originaler, logoer, dokumenter, kopier, bilder, tekst og rettigheter i forbindelse med de overnevnte nettsider er beskyttet av Åndsverksloven. Ulovlig bruk og/eller kopiering av innholdet kan/vil bli strafferettslig forfulgt, så sant andre avtaler ikke er inngått på forhånd med tillatelse fra eier(e) i VERDIG.