Vestfold barnevakt leksehjelp undervisning spesial undervisning spesial pedagogikk lærere vestfold lærer barnehagelærer vestfold barnevakt vestfold leksehjelp Tønsberg henting i barnehage Nøtterøy personlig veileder Tjøme støttekontakt Sandefjord dagmamma Borre undervisning Stokke pedagoger pedagog rengjøring hushjelp Vestfold Pedagogformidling i Vestfold

Tjenester og prisforslag.


Har du fast lønnet arbeid i ett hjem, eller betaler du for fast lønnet arbeid i ditt hjem?
Viste du at man kan trekke ifra helt opp til 40.000nkr i året?

Her finner du mer informasjon om lønnet arbeid i hjemmet som kan registreres på Altinn.no


NB: Våre prisforslag er ikke bindende, du avtaler selv pris med din tjenesteyter, men det kan være greit å ha dette som et utgangspunkt når du bestiller tjenesten.


Kurs:

(Kun tilgjengelige for abonnenter)

- Vi setter opp kurs avhengig av forespørsel og påmelding.
- Alle kurs holdes lokalt.
- Priser varierer etter leverandør og lengde.

Pr. dags dato er følgende kurs under vurdering:
 1. "Førstehjelpskurs". (Kurs for abonenter og tjenesteytere)
 2. "Forsterket basisfag" i overgang fra barneskole til ungdomsskole. (Undervisning: Sommerkurs for barn/ungdom i 7-8 klasse)*
 3. "LØFT" for foreldre. (Kurs for abonnenter)
*"Forsterket basisfag" er et sommerkurset som er planlagt å gå over 3 uker hvor det er fokus på basisfagene: Norsk, Engelsk og Matematikk.
- Kurset passer for elever i 7 klasse som skal begynne på ungdomsskolen og elever som går i 8 klasse. Elevene vil få gjennomgående og forsterkende undervisning etter pensum på ungdomsskolen (jfr. med læreplanen). Undervisningen vil være fordelt på 4 timer i 5 hverdager, i hvert av fagene med fri i helgene. (Dvs: 20 timer undervisning i hvert fag, tilsammen 60 timer forsterket undervisning!)
- Kurset blir satt opp etter forespørsel og vil avvikles i starten av skoleferien når skolene er stengt.
- Alt utstyr: alle bøker, datamaskiner, lokaler og leie av lærere er inkludert i prisen. (Kost og losj bestyrer man selv).
- NB: Tidspunkt og pris er foreløbig ikke fastsatt men det er allikevel mulighet for å reservere plass på kurset. For å kunne bedrive best mulig tilpasset undervisning vil klassestørrelsen holde seg på ca.20 til 25 elever maksimalt, så her er det få plasser!
- Følg med! Mer informasjon kommer!.


Barnevakt:

(Kun kvinner)
En personen som har ansvar for barn(et) mens barnets daglige omsorgspersoner ikke er tilstede. Det kan være sporadisk eller noen faste dager pr uke eller måned. Vanligvis foregår barnepasset hjemme hos barnet på ettermiddag, kveld eller natt, Har du andre ønsker må du oppgi dette når du bestiller tjenesten. F.eks. kan noen av våre barnevakter ta med barnet hjem til seg selv eller overnatte i hjemmet ved lengre fravær og/eller akutte hendelser.

Aldersgruppe: 0-14 år.
Prisforslag:
 1. a) Ufaglært men med relevant erfaring: (NB! Dette er ikke våre kvalifiserte pedagoger) Minimum: 99nkr
 2. b) Pedagog (student) 1/2/3 -årig pedagogisk utdannelse (høgskolenivå). Minimum: 129nkr
 3. b) Pedagog (godkjent) 3-4 årig pedagogisk utdannelse (høgskolenivå). Minimum: 179nkr


Personlig veileder / Aktivitetsleder:

(Pedagoger: Godkjent eller student)
En person som tar med seg barnet på ulike aktiviteter utenfor hjemmet. Personen har i oppgave å utvikle en trygg og støttende rolle, være en ”tydelig voksen” som lytter, oppmuntrer, veileder og forsøker å skape glede i interaksjon med barnet/ungdommen.

- NB: Aktivitet(er) avtales mellom omsorgsperson(er) og tjenesteyter og du/dere er selv ansvarlig for å dekke utgiftene til de ulike aktivitetene som utføres. Den personlige veilederen vil alltid ha fokus på barnet/ungdommens beste. Videre vil tjenesteyteren rapportere og komme med anbefalinger, slik at dere sammen kan finne hensiktsmessige og effektive veier fremmover.
- Husk: All transport med tjenesteyters bil, fra og til aktiviteter er inkludert i prisforslaget.

Aldersgruppe: 6-16 år.
Prisforslag:
 1. a) Studerer 3 årig pedagogisk utdannelse (høgskolenivå). Minimum: 175nkr
 2. b) Godkjent 3-4 årig pedagogisk utdannelse (høgskolenivå). Minimum: 215nkr
 3. c) Godkjent høyere utdannelse 4-6 år(Universitetsnivå) Minimum: 300nkr


Henting:

(Pedagoger: Godkjent eller student)
En person som har ansvaret for å hente barnet i barnehage, barneskole eller SFO. Foresatte må varsle institusjonen om ordningen og gi de relevante opplysningene til både institusjon og den som skal hente.

- NB: Det er en fordel at man henter sammen en gang før hentingen starter, for å opprettholde alle rutiner til fordel for alle parter, samt gjeldende institusjon.

Aldersgruppe: 1-13 år.
Prisforslag:
 1. Denne tjenesten kommer som regel i kombinasjon med en annen tjeneste, (se eksempler nederst på siden). Henting kan verdivurderes for seg selv, spesielt med tanke på avstand/kjørelengde og lignende. Derfor anbefaler vi å avtale dette med tjenesteyteren.


Undervisning:

(Kun godkjente pedagoger)
En person som er ansvarlig for pedagogisk undervisning av barn i skolepliktig alder. Som regel er undervisning noe som går jevnlig over en bestemt periode, slik at alle parter får mest mulig ut av ordningen. (Dette kan for eksempel være 3 timer, 2 ganger i uken, i 3 uker). Pedagogen skreddersyr ett undervisningsopplegg for best mulig utbytte og alle pedagogene følger de samme læringsmålene som er fastsatt av staten.

- Husk:
- All undervisning medfører for og etterarbeid for tjenesteyteren, og ikke bare undervisningsøktene i seg selv.
- Vi bruker aldri pedagoger uten relevant faglige kompetanse.
- For å redusere utgiftene kan man gå sammen med ett annet medlem/eller verve ett medlem, med samme behov.
Gruppestørrelsen burde ikke overskride 3 elever slik at pedagogen kan gi nok oppmerksomhet, veiledning og utbytte til alle elevene under undervisningsøkten.
- Ønsker du en annen type undervisning enn nevnt overstående, så si ifra. Vi sjekker hva vi kan ordne.

Aldersgruppe: 1 klasse - 10 klasse.
Prisforslag:
 1. a) Godkjent 3-4 år pedagogisk studie. (Høyskolenivå): Minimum: 300nkr.
 2. b) Godkjent 4 år pedagogisk studie. (Universitetsnivå): Minimum: 350nkr.
 3. c) Godkjent høyere grad/hovedfag/mastergrad ++. (Universitetsnivå): Minimum: 400nkr


Hushjelp og rengjøring:

(Barnevakter/studenter/rengjøringsbyrå)

Hushjelp er en personer som utfører lettere husarbeid for andre. Dette kan omfatte rydding, sette inn oppvask, skifte på senger, tørke støv og lignende.
Rengjøring er en eller flere personer som gjør ett betydelig tyngre husarbeid. Dette kan omfatte ukentlig eller månedlig rengjøring, vår rengjøring, julerengjøring og lignende.

Husk
- Lettere arbeid kan også avtales i kombinasjon med andre tjenester, for eksempel barnevakt, (se eksempler nederst på siden). Da avtaler dere pris sammen, med tanke på omfang. - Vi har også gunstig avtale med ett seriøst og godt anerkjent rengjøringsbyrå. Alle abonnent kan benytte denne avtalen, byrået vil raskt ta kontakt og gi deg et gratis og uforpliktende pristilbud på enkelgang og mulighet for fast avtale.Prisforslag:
 1. a) Lettere arbeid. (Barnevakt): Avtales med tjenesteyter, etter omfang.
 2. b) Hushjelp. (Ufaglærte/studenter/rengjøringsbyrå): Avtales med tjenesteyter/byrå, etter omfang.
 3. c) Delvis/full rengjøring (Rengjøringsbyrå): Avtales med byrået, etter omfang.

Eksempler på kombinerte tjenester:

(Barnevakter/studenter/rengjøringsbyrå)
 1. Henting / barnepass: Henting i barnehage og en time barnepass for foreldrene kommer hjem.
 2. Henting / leksehjelp: 2,5 time: Henting i SFO og 2 timer leksehjelp.
 3. Barnevakt / hushjelp: 5 timer: Barnevakt på kvelden og lettere husarbeid når barna sover.